نرم افزار های خانه هوشمند نرم افزار های ساده با رابط کاربری قوی و استفاده آسان برای همه تهیه شده است.
که امکانات سناریو نویسی و تنظیم های مورد نظر هر شخص در آن به سادگی بک بازی میباشد.

نرم افزار Smart Cloud Config

نرم افزار های موبایل